תודה שהשתמשתם באתר שלנו. על ידי גישה ושימוש באתר שלנו, אתם מסכימים לעמוד ולהיות מחויבים לתנאים ולהגבלות הבאים:

הצהרת אחריות כללית: המידע הכלול באתר זה מיועד למטרות מידע כלליות בלבד. אנו לא מבצעים הצהרות או התחייבויות מכל סוג שהוא, מפורשות או משתמעות, בנוגע לשלמות, דיוק, אמינות, התאמה או זמינות ביחס לאתר או למידע, מוצרים, שירותים, או גרפיקה הקשורה הכלולים באתר לכל מטרה שהיא. כל הסתמכות שאתם עושים על מידע כזה היא לפיכך על אחריותכם בלבד.

קניין רוחני: אתר זה ותכניו הם בזכויות יוצרים של RANGO –
© RANGO 2023. כל הזכויות שמורות.
כל הפצה מחדש או שחזור של חלק או כל התכנים בכל צורה שהיא אסורה מלבד הבאים:

אתם רשאים להעתיק את התוכן לצדדים שלישיים לשימושם האישי בלבד, אך רק אם תציינו את האתר כמקור החומר.

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים: האתר שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים אשר אינם בשליטתנו. אין לנו שליטה על האופי, התוכן והזמינות של אתרים אלו. הכללת כל קישור אינה בהכרח מרמזת על המלצה או תמיכה בדעות המובעות בהם.

התנהגות משתמש: אתם מסכימים להשתמש באתר זה רק למטרות חוקיות ובאופן שאינו מפר את הזכויות של, או מגביל או מונע את השימוש וההנאה מאתר זה על ידי כל צד שלישי.

הגבלות על אחריות: לא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא הנובע מהשימוש באתר זה, בין אם ישיר, עקיף או תוצאתי, הנובע או קשור לשימוש באתר זה או בכל אחד מתכניו.

שינויים: אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים והגבלות אלו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

על ידי גישה ושימוש באתר שלנו, אתם מסכימים להיות מחויבים לתנאים והגבלות אלו.

אם אינכם מסכימים עם כל אחד מתנאים והגבלות אלו, אנא אל תשתמשו באתר שלנו.